Eric loopt voor Stichting Stofwisselkracht

Hallo,

Op 17 september ren ik de Dam tot Damlopp. Dit mag ik doen in het team van Stichting Stofwisselkracht. Hiermee wordt geld verzameld voor onderzoek naar stofwisselingsziekten. Kan je een paar euro missen? Sponsor mij dan met een kleine donatie voor dit doel. KLIK OP DE KNOP DONEREN;)

Achtergrondinfo:
Als je als beide ouders drager bent van eenzelfde klein foutje op je DNA, heb je 25% kans op een ernstig ziek kind. Het kan iedereen overkomen!

Zo'n 10.000 gezinnen in Nederland hebben hiermee te maken. Een stofwisselingsziekte is ongeneeslijk en kan in de loop van het leven leiden tot ernstige lichamelijke en geestelijke beperkingen. Als de klachten zich al op zeer jonge leeftijd voordoen, dan halen deze kinderen vaak niet de volwassen leeftijd. Sommige (mildere) vormen kunnen ook pas op volwassen leeftijd tot klachten en achteruitgang leiden. Denk aan dementie op jonge leeftijd of plotseling hartfalen, waarvan een verstoring in de stofwisseling de oorzaak is.

Meer onderzoek om hiervoor een behandeling te vinden is heel hard nodig.

Help je mee? Zo hopen we een mooi bedrag op te halen voor onderzoek naar stofwisselingsziekten.

Alvast heel erg bedankt!

Eric Boeijenga

Donatie-overzicht

Onderstaand ziet u de donaties die reeds op deze actie zijn gedaan, met eventuele aanmoediging van de donateur.

Donaties

Opgehaald

€ 195,00

Streefbedrag

€ 150,00

130%

Help mee!

Help mee en doneer.