Afscheid Mariska bij LHenR

Mariska draagt dit goede doel een zeer warm hart toe en dankt u bij voorbaat voor uw bijdrage!


Donatie-overzicht

Onderstaand ziet u de donaties die reeds op deze actie zijn gedaan, met eventuele aanmoediging van de donateur.

Donaties

Opgehaald

€ 130,00

Streefbedrag

€ 10.000,00

1%

Help mee!

Help mee en doneer.